Assistansföretaget som har kompetens, empati och förståelse för vad det innebär att vara funktionshindrad eller anhörig till en funktionshindrad person
 
Tanken med personlig assistans är att den skall vara av sådan kvalitet att goda levnadsvillkor uppnås, och att en person som är berättigad till personlig assistans kan leva det liv hon eller han vill leva.
Du skall inte behöva begränsas av din funktionsnedsättning.
Vi hittar gemensamt assistenter som du skall trivas med och vi erbjuder dig hjälp med alla viktiga kontakter såsom exempelvis:
  •     Att ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan
  •     Att ansöka om fler assistanstimmar
  •     Att byta assistansbolag
  •     Att ansöka om bilstöd
  •     Att ansöka om aktivitetsstöd
  •     Att ansöka om bostadsanpassning
Vi hjälper dig också med att se till att arbetsmiljön för dina assistenter i ditt hem är bra.
Kanske bor du idag i ett gruppboende och vill komma till ett eget boende? Vi hjälper dig med planering och genomförande.
Det finns naturligtvis olika lösningar på hur just du vill ordna din personliga assistans. Hur mycket vill du sköta själv? Hur mycket vill du att vi tar hand om? Hur är det exempelvis med arbetsgivaransvaret och med administrationen gentemot Försäkringskassan? Kanske blir det skillnad om du har en anhörig som din personliga assistent eller om du har andra assistenter?
Vi är ett seriöst assistansbolag och vi har som mål
att vara en förebild i branschen!
Välkommen till Peter Assistans!