De medarbetare som anställs i Peter Assistans får lämplig utbildning, god handledning och en god värdegrund att stå på.
 
Du som assistent
De medarbetare som anställs i Peter Assistans får lämplig utbildning, god handledning och en god värdegrund att stå på.
Som anställd i Peter Assistans har du ett ansvar för att reflektera och ifrågasätta hur olika händelser och metoder i verksamheten påverkar och försvårar för både dig och vår brukare.
Vad kan förbättras och vad kan förenklas?
Vi vill bedriva ett systematiskt miljöarbete. Det handlar om att låta alla få komma till tals och komma överens om vad som skall gälla, att undersöka arbetsförhållandena och att bedöma riskerna i arbetet och att vidta åtgärder.
Peter Assistans har alltid ett härligt team runt varje brukare. Vi har också trevliga sammankomster och personalaktiviteter med jämna mellanrum.
Vi vill att du skall känna stolthet och trygghet över att tillhöra Peter Assistans.
Att vara assistent är ett viktigt yrke. Vi vill att du stannar länge hos oss!
Alla skall känna teamkänsla!